Objectius

El Primer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades (2017) té per objectiu reunir educadors, professionals, activistes, líders indígenes, investigadors acadèmics i estudiants, ja siguin parlants o aprenents de llengües minoritzades. Aquest congrés internacional aborda des de la perspectiva de la recerca, la pedagogia i la pràctica la situació de les diverses llengües i cultures de les poblacions indígenes i minoritzades d'arreu del món. El congrés pretén que els participants estableixin un diàleg global i, al mateix temps, que serveixi de fòrum per intercanviar idees, experiències i recerca en revitalització de llengües des d'una perspectiva interdisciplinària. És a dir, té per finalitat intercanviar idees i experiències més enllà dels murs de l'acadèmia i trobar un espai en la comunitat mundial en què els participants tinguin l'oportunitat de compartir les seves múltiples maneres de ser, veure, conèixer i aprendre.