Temes

Es donarà prioritat a les propostes que tractin un o més d'un dels temes següents:

 1. EL VALOR DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA
  • Intersecció entre investigació, teoria i pràctica
  • Monolingüisme, bilingüisme i multilingüisme
  • Revitalització i documentació
  • Llengües indígenes com a L1, L2, estrangeres o familiars d'origen, i llengües globals
  • Llengües indígenes i tecnologia
 2. EDUCACIÓ I APRENENETATGE
  • Bones pràctiques, metodologies i estratègies
  • Pragmàtica en la docència i en l'aprenentatge de llengües
  • Etnografies i narratives diverses sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, etnoeducació
  • Cursos a distància / cursos en línia
 3. COMUNITATS LINGÜÍSTIQUES, VISIÓ SOCIOCULTURAL I POLÍTICA
  • Les llengües com a vehicles de cultures
  • Rol intel·lectual, cultural i polític de les llengües indígenes i minoritzades
  • Pràctiques i coneixements socioculturals
  • Dialectologia i estandardització
 4. LLENGUA I PODER / POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES
  • Actituds i ideologies lingüístiques
  • Política lingüística i planificació, tant de via ascendent (bottom-up) com descendent (top-down)
  • Drets lingüístics
  • Valoració i avaluació de les llengües

Cal tenir en compte que encara que s'acceptaran propostes d'un gran ventall de perspectives disciplinàries, en la selecció es prioritzarà la intersecció entre investigació i pràctica en relació amb les llengües indígenes i minoritzades.