The Arrels Foundation

 

La Fundació Arrels és una entitat barcelonina que fa molts anys que treballa perquè tothom tingui un sostre a la nostra ciutat. A més de l'atenció a les persones, també s'ocupen de sensibilitzar la ciutadania, denunciar situacions injustes i aportar propostes. El Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades ha seguit des de sempre aquesta tasca amb admiració i per això vam creure que el nostre congrés ens donava una bona oportunitat de cooperació. Al taller La Troballa s'estan elaborant artesanalment les bosses que contindran els materials per als congressistes. Així tots tindrem, a més d'un record de la trobada, un trosset d'esperança que ens fa creure que la nostra societat pot ser més justa i una mostra de reconeixement a tots els que treballen per aconseguir-ho.

The Arrels Foundation (“Roots”, in Catalan) is an organization in Barcelona that strives to provide a home for everyone. In addition to caring for people, they also raise awareness of homelessness among citizens, denounce unfair situations, and provide suggestions to solve the homelessness situation in the city. The Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (a co-sponsor of the conference) has always admired their task and for this reason we thought the conference was a good opportunity to cooperate with them. At the workshop La Troballa (“Discovery”, in Catalan), the conference bags are being handcrafted for all conference attendees. This means that in addition to a remembrance of the conference, we will also have a piece of hope that makes us believe that our society can be fairer and will give some recognition to those who work hard to achieve this goal. 

La Fundació Arrels (“Raíces”, en catalán) es una entidad barcelonesa que hace muchos años que trabaja para que todo el mundo tenga un techo en nuestra ciudad. Además de la atención a las personas, también se ocupa de sensibilizar a la ciudadanía, de denunciar situaciones injustas y de aportar propuestas. El Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades ha seguido desde siempre esta tarea con admiración y por eso pensamos que nuestro congreso nos ofrecía una buena oportunidad de cooperación. En el taller La Troballa (“hallazgo”, en catalán) están elaborando artesanalmente las bolsas que contendrán los materiales para los congresistas. Así todos tendremos, además de un recuerdo del encuentro, un trocito de esperanza que nos hace creer que nuestra sociedad puede ser más justa y una muestra de reconocimiento a todos los que trabajan para conseguirlo.