Social Program

Durant el congrés s’han programat les activitats següents:

  • Dimecres 19 d’abril: vi de benvinguda a la Universitat de Barcelona
  • Dijous 20 d’abril: visita guiada a l’Institut d’Estudis Catalans (inclosa amb la inscripció al congrés), sopar a l’Institut d’Estudis Catalans (no inclòs en la inscripció)
  • Divendres 21 d’abril: visita guiada a Vic

The following social events are tentatively scheduled during the conference:

  • Wednesday, April 19: wine reception at Universitat de Barcelona
  • Thursday, April 20: visit to Institut d’Estudis Catalans (included in registration) and dinner at Institut d’Estudis Catalans (not included in registration)
  • Friday, April 21: visit to Vic

Durante el congreso se han programado las siguientes actividades:

  • Miércoles 19 de abril: vino de bienvenida en la Universitat de Barcelona
  • Jueves 20 de abril: visita guiada al Institut d’Estudis Catalans (incluida en la inscripción al congreso), cena en el Institut d’Estudis Catalans (no incluida en la inscripción)
  • Viernes 21 de abril: visita guiada a Vic